Stacja Meteo SGGW w Warszawie Zakład Gospodarki Energetycznej

Wiosna SGGW
Pozycja stacji:   52°09'37.37"N 21°03'11.92"E   100 m n.p.m.
Czas pomiaru:
2023-09-30 21:57:43 CEST
2023-09-30 19:57:43 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 14,2 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 71,4 %
Wykres wilgotności powietrza
temperatura punktu rosy9,1 °C
temperatura odczuwalna14,2 °C
temperatury ekstremalne minmax 
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   aktywny okres 14,2 18,8 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   nieaktywny okres 11,2 26,9
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC aktywność okresu 14,2 15,5 °C
0600 - 1800 UTC aktywność okresu 15,2 18,8
Wiatromierz LB-747

Parametry wiatru

prędkość: 1,5 m/s
Wykres prędkosci wiatru
kierunek: 67,0 °
Strzałka kierunku wiatru NE 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
1,8m/s

Promieniowanie słoneczne

nadążny: 3,2 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
południowy: 1,2 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
poziomy: 8,9 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
pyrheliometr: 6,3 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
Stacja meteorologiczna Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013-2017, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna