Stacja Meteo SGGW w Warszawie Zakład Gospodarki Energetycznej

Wiosna SGGW
Pozycja stacji:   52°09'37.37"N 21°03'11.92"E   100 m n.p.m.
Czas pomiaru:
2020-08-09 04:38:06 CEST
2020-08-09 02:38:06 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 19,5 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 79,2 %
Wykres wilgotności powietrza
temperatura punktu rosy15,8 °C
temperatura odczuwalna- °C
temperatury ekstremalne minmax 
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   aktywny okres 19,5 21,0 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   nieaktywny okres 18,8 32,1
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC aktywność okresu 19,5 27,5 °C
0600 - 1800 UTC aktywność okresu 23,5 32,1
Wiatromierz LB-747

Parametry wiatru

prędkość: - m/s
Wykres prędkosci wiatru
kierunek: - °
Strzałka kierunku wiatru - 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
-m/s

Promieniowanie słoneczne

nadążny: 5,7 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
południowy: 1,8 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
poziomy: 9,5 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
pyrheliometr: 6,2 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
Stacja meteorologiczna Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013-2017, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna