Stacja Meteo SGGW w Warszawie Zakład Gospodarki Energetycznej

Wiosna SGGW
Pozycja stacji:   52°09'37.37"N 21°03'11.92"E   100 m n.p.m.
Czas pomiaru:
2024-02-21 09:49:36 CET
2024-02-21 08:49:36 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 6,5 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 93,1 %
Wykres wilgotności powietrza
temperatura punktu rosy5,5 °C
temperatura odczuwalna6,5 °C
temperatury ekstremalne minmax 
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   aktywny okres 3,9 6,5 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   nieaktywny okres 3,9 9,1
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC aktywność okresu 3,9 6,3 °C
0600 - 1800 UTC aktywność okresu 4,4 6,5
Wiatromierz LB-747

Parametry wiatru

prędkość: 0,0 m/s
Wykres prędkosci wiatru
kierunek: 294,0 °
Strzałka kierunku wiatru NW 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
0,0m/s

Promieniowanie słoneczne

nadążny: 97,0 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
południowy: 100,4 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
poziomy: 140,1 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
pyrheliometr: 7,0 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
Stacja meteorologiczna Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013-2017, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna