Stacja Meteo SGGW w Warszawie Zakład Gospodarki Energetycznej

Wiosna SGGW
Pozycja stacji:   52°09'37.37"N 21°03'11.92"E   100 m n.p.m.
Czas pomiaru:
2016-08-28 16:00:09 CEST
2016-08-28 14:00:09 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 30,4 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 41,0 %
Wykres wilgotności powietrza
temperatura punktu rosy15,7 °C
temperatura odczuwalna30,4 °C
temperatury ekstremalne minmax 
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   aktywny okres 15,0 30,5 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   nieaktywny okres 13,3 30,4
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC aktywność okresu 15,0 24,3 °C
0600 - 1800 UTC aktywność okresu 19,5 30,5
Wiatromierz LB-747

Parametry wiatru

prędkość: 0,8 m/s
Wykres prędkosci wiatru
kierunek: 191,0 °
Strzałka kierunku wiatru S 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
2,2m/s

Promieniowanie słoneczne

nadążny: 546,3 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
południowy: 572,9 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
poziomy: 504,7 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
pyrheliometr: 9,0 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
Stacja meteorologiczna Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna