Stacja Meteo SGGW w Warszawie Zakład Gospodarki Energetycznej

Wiosna SGGW
Pozycja stacji:   52°09'37.37"N 21°03'11.92"E   100 m n.p.m.
Czas pomiaru:
2016-10-28 14:01:15 CEST
2016-10-28 12:01:15 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 9,0 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 76,8 %
Wykres wilgotności powietrza
temperatura punktu rosy5,2 °C
temperatura odczuwalna9,0 °C
temperatury ekstremalne minmax 
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   aktywny okres 3,0 9,0 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   nieaktywny okres 3,4 8,8
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC aktywność okresu 3,0 5,8 °C
0600 - 1800 UTC aktywność okresu 5,0 9,0
Wiatromierz LB-747

Parametry wiatru

prędkość: 1,1 m/s
Wykres prędkosci wiatru
kierunek: 36,0 °
Strzałka kierunku wiatru NE 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
3,9m/s

Promieniowanie słoneczne

nadążny: 20,7 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
południowy: 15,5 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
poziomy: 32,8 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
pyrheliometr: 6,8 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
Stacja meteorologiczna Zakładu Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna